سنگسر سنگسر است

به بهانه نوشته دوست خوبم م.ع.عباسيان دروبلاگ انگوری

خواستم كه ازجغرافيانويسان تقليد كنم وبگويم كه « سنگسر شهريست با 30 هزار سكنه در دامنه جنوبي البرز مركزي ، در پانزده كيلومتري شمال جاده تهران ـ مشهد در استان قومس ،با 53 درجه و21 دقيقه طول و35 درجه و43 دقيقه عرض جغرافيايي با آب وهوايي معتدل وخشك كه حداكثر درجه حرارت آن در تابستان به 32 درجه سانتيگراد ودر زمستان به 8 درجه سانتي گراد زير صفر مي رسد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بلندترين قله آن « نيزواست » كه با3810 مترارتفاع شانه به شانه دماوند سربلند بعنوان نماد صلابت واستواري سنگسريها قد برافراشته است. وبزرگترين رودخانه پاك وزلالش گل رودبارست كه سخاوتش همانند مردمان سر رودش به همسايگان آفتاب نشينش نصيب وجيره مي رساند. وزيباترين غار طبيعي آن « دربند خوان »      ست كه زيبايي و بلندي وابهت ستونهاي داخلي آن ،يادآور سروقدان رشيد سپاه ايران در جنگ با افراسيابست.

ديدم اين همه هست واما، اين همه سنگسر نيست.

و ساده انگارانه خواهد بود اگر سنگسر را فقط  محدوه محدودي از درجزين تا دربند بدانيم چرا كه جاي جاي رشته كوه البرز ومنزل به منزل دشت كوير از آهوان تا درونه وكاشمر ووجب به وجب دشت گرگان وگنبد تا ساحل اترك و رد پاي دليرمردان سنگسريت وحضور سبز وفعال سنگسريان نه تنها در نقطه نقطه ايران از زاهدان تا دشت مغان واز اهوازو آبادان تا مشهد وسرخس مشهود است بلكه آوازه آنان در سراسر جهان طنين افكنده است.

آري اين همه هست واما،اين همه سنگسر نيست

خواستم بگويم كه سنگسر ـ بقول آقاي مصباحيان در نامه بدون پاسخش به وزير كشورـ قبل ازتقسيمات كشوري سال 1316 شمسي بصورت فرمانداري اداره ميگرديده وبا منتزع شدن بخش هاي دو دانگه ودو آب وپشتكوه والحاق ان به مازندران به دلايلي سياسي تبديل به بخش گرديد در حاليكه بعضي از مراكزاستانهاي فعلي در ان مقطع زماني ، در حدي فراتر از دهستان نبودند وبسيار پيش تر از ديگر ها ايران داريا سازمان اداري بوده و ادارات متعدد ومراكز آموزشي در سنگسر فعال بوده اند.از آن جمله اداره ماليه 1302 ، اداره احصائيه 1304 ، نيروگاه برق 1330 ،بلديه 1308(5سال پيش تر از شهرداري مركز استان) ،شبكه آبرساني 1338 توسط مهندسين مشاور كوكس آلمان وبالاخره به جهت اهميت اقتصادي ، هركدام از بانكهاي ملي وسپه و در همان اوان تاسيس شعب خودرا در اين شهر افتتاح كرده اند.

ديدم اين همه هست و اما ، اين همه سنگسر نيست

خواستم از زبان و،فرهنگ وآداب اين ديار كه ياد آور زندگي زبان نياكان آريايي ماست و از سنگسر درعهدباستان واز معبدآناهيتاي آن در رابند،وارتباط سنگسريها با پارتيان واز پوشش هاي فاخر وزيباي بازمانده از ان دوران از روسريهاي ابريشمي واز چادرهاي پشمي (سرگيرا) كه يادگار رونق راه ابريشم در زمان اشكانيان است بگويم واز سنگسر در زمان مازيار واز گذرگاهاي «رابند» و «دربند» واز پايگاهاي علويان در اين سامان واز مدفن امام زاده قاسم ويا از قلاع هاي سربه فلك كشيده كافرقلعه وشير قلعه كه روزگاري مقر باطنيان بوده بگويم واز دليران لشكر شاه اسماعيل و نادرشاه واز سرداران عهد قاجار،ذوالفقارخان فاتح جنگ هرات واز اسماعيل خان ومطلب خان وعيسي خان بگويم ويااز استمداد اعتضاد الملك ونجات جانش توسط محمد آقا خان واز سواران سنگسري امير اعظم و بگويم.

ديدم اين همه هست و اما ، اين همه سنگسر نيست

خواستم از هنرمندان، نويسندگان ،عارفان وشاعرانش بگويم. از چـــــــــــراغعلي اعظمي كه دهخداي زبان سنگسري و چلچراغ پرتوافشان فرهنگ ايرانش ناميده اند،از ليلا كه ليلي غزلهاي پارسيش خوانده اند بگويم واز پرچمدار داستان نويسي مدرن ايران معروفي بگويم واز هنرمندان بي بديل برادران درخشاني واز نقش آفرين رودخانه هراز دكتر نادعليان واز استاد خط پارسي كيوان مصباحي بگويم واز پرويز قديريان واز دانش فروغيان واز مسلم منصوري  واز غلامحسين ذوالفقار خانيان و سياوش ذوالفقاريان  واز فرج الله فنائيان (دافرج) واز حسين نجاتي مرحوم واز ملا ابراهيم واستاد محمد حسين در ظهير الدوله مدفون بگويم ويا از ديگر فرهيختگان بي شماره اين ديار.

ديدم اين همه هست و اما ، اين همه سنگسر نيست

نه اين همه هست واما،اين همه سنگسر نيست

سنگسر ،سنگسر است

/ 6 نظر / 21 بازدید
ali

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟

مولا

بياييم همه با هم در اعتراض به تضييع حقوق چندين وچند ساله خود وبه خاطر نداشتن نماينده اي مستقل در مجلس انتخابات اين دوره را تحريم نماييم. مبادا به وعيده وعيد كانديداها دل خوش كنيم كه آزموده را آزمودن خطاست. يا علي

kimia

بسيار عالی بود اميدوارم در مورد مطالب ديگه هم بنويسيد ... موفق باشيد و ممنون که سر زديد

kivan

خيلی جالب اما به قول کيانوش نيست خبر هيچ از آن شور وشر آه که چه آمد به سر سنگسر

مسعود

دوستی که نديدمت منتظر اخبار و متون قشنگت هستم قلمت هميشه سبز و دلت آبی.

مریم

اقا کيانوش ! بسيار عالی بود. اميدوارم موفق باشيد و مطالب بيشتری بنويسيد!