مهندس قلعه باني در ايدرو

                   

سر انجام مهندس قلعه باني به سمت معاون وزير صنايع و معادن و رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شد. اين مساله مطمئنا موجب خوشحالي تمام صنعتگراني خواهد بود كه مديريت شايسته ايشان را در طي سالهاي اخير در گروه سايپا نظاره كردند. مديري كه پله‌هاي ترقي را گام به گام در صنعت پيمود و اينك بر بلنداي صنعت ايران ايستاده است.

به عنوان يك سنگسري از اين بابت به وجود آقاي قلعه باني افتخار مي‌كنم و اميدوارم مثل هميشه در انجام ماموريتهاي خود موفق باشند.

نكته: بر خلاف آنچه در مورد عملكرد دولت نهم در زمينه حذف مديران لايق مطرح است حداقل در مورد حفظ آقاي قلعه باني در مديريت صنعت كشور با وجود تمام فشارها اين عملكرد قابل تحسين است.

              

/ 0 نظر / 14 بازدید