پست های ارسال شده در آبان سال 1385

                قطعه شعر زير رو  خانم سميرالسادت حسيني شاعر خوب سنگسري براي كيانوش سروده ، از ايشون سپاسگزارم.                  يك شهر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید