پست های ارسال شده در آدر سال 1386

مرا و تو را

          در انتهاي كوچه شب مرا و تو را، خلوتگاه ديداريست كه در آنجا گفتگومان را،                          تنها نسيم                                                  رازدار است. وقتي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید