سنگسر دروازه کاسپين

سلامی چو بوی خوش آشنايی

سنگسر  يکی از شهرهای بسيار قديمی ايران می باشد که با توجه به مستندات تاريخی، فرهنگ و زبان مردم آن يادگاری است از ورود آرياييها به ايران. سنگسر  قبل ازتقسيمات كشوري سال 1316شمسي بصورت فرمانداري اداره ميگرديده وبا منتزع شدن بخش هاي دو دانگه، دو آب و پشتكوه والحاق آن به مازندران حوزه فرمانداری سنگسر تبديل به بخش گرديد. در شرايطی که در مقطع زمانی پيش از سال 1320 بسياری از مراکز استانها و شهر های به نام و مطرح امروزی شکل شهری به خود نگرفته بودند و فاقد سازمان و تشکيلات اداری بودند بسياری از ادارات دولتی، موسسات و مراکز آموزشی در سنگسر مستقر و مشغول ارائه خدمات بوده اند.(سايت انجمن سنگسريهای مقيم مرکز) برای اعضاء محترم انجمن آرزوی موفقيت دارم.

۲ـ سنگسر دروازه کاسپين (سپر مازندران):

در اوايل سده سوم پيش از ميلاد، از جهت شمال شرق شهرب پارت و در غرب شهربهای باختر و سغد، اتحاديه قبايل موسوم به «ده» که از صحرانشينان منطقه جنوب و غرب رود جيحون بودند، شروع به حمله به مرزهای پارت می کنند. از اين اتحاديه در کتيبه بيستون نيز سخن رفته و به نظر می آيد که يکی از قبايل آن، ماساگتهای معروف بوده اند که کورش بزرگ در جنگ با آنها کشته شد. سکونت قبايل ده در منطقه شمال رود اترک و جنوب و غرب جيحون، مسئله ايست که به دليل وجود شهرهايی به نام دهستان در اين منطقه، قابل اثبات است. به نظر می آيد که زبان مردم «ده» گويشی از يکی از زبانهای ايرانی شرقی بوده که احتمالا" به زبان سکاها، بخصوص سکاهای هئومه ورگه که در شرق آنها می زيستند، نزديک بوده. وجود کلمات خاص ايرانی شرقی در زبان پارتی ميانه می تواند گواهی بر اين مطلب باشد.
...در اينهنگام، پادشاه جديد پارت، فرهاد اول که پسر فرياپيت بود، به مستحکم کردن دوباره نفوذ اشکانيان بر غرب دامغان دست زد. اقدام فرهاد در کوچ دادن قبايل مردی از مازندران به اطراف «دروازه کاسپين» (منطقه سنگسر امروزی) باعث شد که راه حمله اشکانيان به مغرب ايران گشوده شود. از طرف شرق نيز فرهاد حکومت اشکانيان را در شمال سيستان و کرمان مستحکم کرد و عملا" پادشاهی يونانی بلخ را تحت فشار مستقيم خود گذاشت. ...(کاپوچينو).

/ 2 نظر / 17 بازدید
nader

عالی بود............

صداقتی

روانت شاد کيانوش که غروب زود هنگام آفتاب عمرت دردی جانکاه برای دوستداران فرهنگ سنگسر شد