سنگسر ۱۳۳۱

روزنامه صداي سمنان، 5 شنبه 23 مرداد 1331<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

« سنگسر ـ چندي است بين بخشدار سنگسر و كفيل شهرباني آنجا اختلاف و كشمكش روي داده كه منجر به مكاتبات تند بين آنان گرديده و چنانچه دامنه اين اختلاف و سيعتر شود با در نظر گرفتن موقعيت سياسي محل ممكن است حوادث و پيش آمد ناگواري رخ دهدتوجه دولت را به اين امر معطوف ميدارد.»

 

روزنامه صداي سمنان، 5 شنبه 6 شهريور 1331

خبر زير از طرف شهرباني سنگسر به اداره روزنامه وصول يافته كه عيناً درج مي شود:

مدير محترم جريده صداي سمنان خواهشمند است دستور فرماييد مراتب زير طبق قانون مطبوعات در اولين شماره آن جريدهدرج نمايند.

در شماره 1 مورخه 23 مرداد جاري صفحه 2 ستون اخبار نوشته شده بود(سنگسر ـ چندي است بين بخشدار سنگسر و كفيا شهرباني آنجا اختلاف و كشمكش روي داده...) چون اينگونه اخبار دور از حقيقت و كذب فقط از طرف اشخاص مغرض كه هميشه مايلند از اختلاف بين ادارات سوء استفاده كرده ازآب گل آلود ماهي بگيرند به ان جريده محترم داده شده است از اين لحاظ با تكذيب مندرجات مذكور اعلام ميدارد كه از بدو ورود اينجانب در شهراني سنگسر تاكنون كوچكترين اختلافي با كارمندان ادارات و اشخاص وجود نداشته و هميشه حسن تفاهم كامل بين شهرباني و ادارات و اهالي وجود داشته و دارد.

سنگسر ـ آقاي بخشدار سنگسر نيز طي نامه اي خبر مذكور را تكذيب نموده اند.

 

شهميرزاد ـ خبر رسيده حاكي است كه در شهميرزاد بين مسلمانان و بهائيها نزاع و زد و خورد روي داده كه در نتيجه عده اي از مسلمانان در تلگراف خانه متحصن شده اند...

روزنامه صداي سمنان، 5 شنبه 3 مهرماه 1331

« بقرار اطلاع حاصله از اول سال جاري تاكنون قند و شكر مورد نياز اهالي سنگسرو... از طرف اداره دارايي سمنان در دسترس اهالي مذكور نگرفته و اهالي سنگسرو... از اين لحاظ ناراضي و شاكي هستند... »

روزنامه صداي سمنان، 5 شنبه 8 آبان ماه  1331

« سنگسر ـ پس از وصول اخبار مربوط به تهاجم رهزنان( مصيب و عباس اربعه و.. ) در ييلاقات جاشم و گور سفيد و بشم، سروان همپايي افسر ژاندارمري بمعيت جمعي از اهالي سنگسر حركت نموده اند لكن تاكنون كوچكترين اطلاعي از عمليات مامورين تعقيب بدست نيامده و از چگونگي اقدامات انان خبري در دست نيست. »

 همزمان يک خبر از سمنان:

روزنامه صداي سمنان، 5 شنبه 13 آذرماه  1331

« بطوري كه از بهداري سمنان اطلاع مي دهند سال گذشته چهار صد  نفركودك كچل به تهران اعزام و معالجه شده اند و در سال جاري هم 200 نفر ديگر نام نويسي كرده اند كه پس از تامين اعتبار به تهران اعزام و تحت معالجه قرار گيرند.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
حسین مرادی گودرزی

سلام به تو دوست عزیزم. اومدم ببینمت. سلامت باشی همیشه انشا ا... و در کارت هم موفق باشی. نوشته هات زیباست. به دلم نشست. .H.M.G