غريبانه

جان من سنگــــــسرا يوسف دوران تو كو؟
همت و صولت وسرسختي مردان تو كو؟
نام تو لرزه به اندام فلــــــــك مي انداخت
آن همه هــيبت آن فر فـــــــراوان تو كـو؟
شب پرستان تو سرمست خيـــالند همه
عارف عاشق وليـــــلاي غزلخوان تو كو؟
کو؟صـــفاسيرت ومصباح کبيرتوکجاست؟
چلـــــــــچراغ گهرافشان شبستان توکو؟
كو حسينا نسبي تاكه شود كشته عشــق
تـك پيل افكن وسرداردليــــــــــــران تو كو ؟
كوي وبــازار تواز بوي حســـــــادت سرشار
چشم ودل سيري كوهپايه نشينان تو كو؟
پيرعيـــــــــــــارتوكو؟تا كه نهـد پا به ركاب
شيــــهه اسب وهياهوي سواران تو كو؟
تيـــــــــــرگي بارد و رويد ز زمين جـــاج بلا
تــــــــــــيرگان تو كجا رفت و انيران تو كو؟
کوصدای دف و تــــار و نــی مستانه تو ؟
دم مستی و صفای دل ياران تو کو؟
آسمانت همه تاريک ونگاهها همه سرد
روز بالندگی وصبح بهـــــــــاران تو کو؟/ 1 نظر / 16 بازدید
o

ما براي كسب درآمد از اينترنت محيطي شفاف و ساده برايتان مهيا نموده ايم.مطالب جالب و جديدي رو در مورد تنها راه(( قانوني ))کسب درآمد از اينترنت در (ايران ) توسط يک سايت فرهنگي و۳شرکت بزرگ ايراني باحمايت کليه بانکهاي سيستم طرح شتاب..... که موفق به راه اندازي سيستم بازاريابي شبکه اي جالبي شده اند....و شماميتوانيد از هر نظر به آن اطمينان داشته باشيد ...را نوشته ام...... فرصتهاي مناسب در زندگي به ندرت پيش ميايند.....شانسي که شايد ديگر سراغ شما نيايد!!!!!! با بهترين آرزوها... http://www.iranbin32.blogfa.com